Ngày 18.1 Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 124/KL-TTCP khẳng định Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có sai phạm trong việc sử dụng tiền lãi, ứng vốn khi chưa có quyết định của Thủ tướng, đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả... Số tiền sai phạm lên tới trên 18.000 tỉ đồng. Theo ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ nói PVN có khuyết điểm chứ không nói mắc sai phạm. Kết luận này cũng đánh giá, từ khi thành lập đến nay, PVN đã kinh doanh có lãi. Mặc dù vậy, Thủ tướng đã đồng ý với kết luận của Thanh tra và PVN buộc phải thực hiện những kiến nghị của Thanh tra cũng như rà soát trách nhiệm của các cá nhân.