Khi làm ruộng, nuôi heo không đủ nuôi chồng bị cảnh mù lòa, nuôi con ăn học, lúc rảnh rỗi và nông nhàn, bà Hiếu kiếm thêm bằng nghề cào hến. Mỗi lần cào hến phải mất 4 tiếng đồng hồ dầm mình giữa sông. Hôm nào nhiều kiếm được 10.000đ, hôm ít thì 5.000đ, khổ nhất là những ngày mùa đông rét buốt.