KLS, PJC, TS4, VC6, GMC, BCC, SD4, DSN, CTB, HSG, PGS, TCL, L35...thông báo chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền...

17 doanh nghiep niem yet thanh toan co tuc bang tien - Anh 1

Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua - Nguồn: HNX.

KLS, PJC, TS4, VC6, GMC, BCC, SD4, DSN, CTB, HSG, PGS, TCL, L35, POT, HCT, VNL, TTC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/3/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2015.

* Ngày 20/3/2015, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2015.

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần thủy sản số 04 (mã TS4-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2015.

* Ngày 15/4/2015, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại may Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 5/5/2015, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền 3% với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 27/3/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 15/4/2015, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 29%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 8/4/2015, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2014 với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 27/03/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 20/4/2015, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2015.

* Ngày 10/4/2015, Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 20/4/2015, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 23/4/2015, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 1/6/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 15/4/2015, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 4/5/2015, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.