Đa 1000 tuổi, muỗm 800 tuổi, lim xanh 500 tuổi, gạo 200 tuổi... ở quê lúa Yên Thành vừa được công nhận di sản lịch sử văn hóa.

Sáng 24/11, tại xã Lý Thành, UBND huyện Yên Thành tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho 16 cây cổ thụ trên địa bàn huyện.

16 cay co thu o Yen Thanh duoc cong nhan di san lich su van hoa - Anh 1

Đại diện Hội sinh vật cảnh tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Yên Thành trao bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa cho lãnh đạo các địa phương.

16 cây di sản được công nhận, gồm: cây muỗm trên 800 năm tuổi và cây đa gần 1000 tuổi (xã Lý Thành); cây đa chợ Láng (xã Tây Thành); cây đa xóm Đình (Mỹ Thành); cây lim gần 500 tuổi ở xã Hoa Thành; cây gạo trên 200 năm tuổi ở Chùa Gám (Xuân Thành); quần thể 10 cây cổ thụ gồm cây sanh, cây đa và cây lim ở đền Đức Hoàng (Phúc Thành). Mỗi cây là một chứng tích lịch sử gắn liền với sự hình thành, phát triển của một vùng đất.

16 cay co thu o Yen Thanh duoc cong nhan di san lich su van hoa - Anh 2

Cây đa gần 1000 tuổi ở xã Lý Thành (Ảnh tư liệu)

Sự kiện Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cho 16 cây cổ thụ trên địa bàn huyện Yên Thành đã minh chứng thêm truyền thống văn hóa lịch sử của quê hương huyện lúa; là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành, góp phần khuyến khích người dân ra sức gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Lan Thái