Sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa những người trong gia đình dù họ ở cách nhau vài thế hệ, theo loạt ảnh của Brightside.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 1

Bà và cháu gái

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 2

Cụ và chắt trai.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 3

Bố và con gái

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 4

Bà và cháu gái

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 5

Hai người phụ nữ này trong cùng một gia đình, nhưng cách nhau 4 thế hệ.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 6

Bố và con trai.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 7

Bố và con trai.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 8

Cụ trẻ (em gái của cụ) và chắt gái.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 9

Mẹ và con gái.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 10

Bố và con gái.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 11

Bố và con trai.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 12

Bà và cháu gái.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 13

Mẹ và con gái.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 14

Ông và cháu trai.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 15

Bố và con gái.

16 buc anh chung minh suc manh to lon cua gene di truyen - Anh 16

Ba thế hệ.

Theo VnExpress