156 bằng dược sỹ đại học đã được trường đại học Thành Đô trao cho các tân cử nhân dược sỹ khóa 6 của trường trong sáng ngày 5.11. Trong 156 tân dược sỹ được trao bằng trong lần này có 2 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 16 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Đây cũng là khóa dược sỹ đầu tiên của trường đại học Thành Đô nhận bằng tốt nghiệp.