Người từ 15 tuổi trở lên vẫn có thể làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Điều này được ghi nhận tại thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 (có hiệu lực ngày 15/2/2013) hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Theo đó “những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật”.

Ảnh minh họa

Văn bản này cũng quy định các trường hợp được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức. Trong đó, có trường hợp xét tuyển đặc cách đối với người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;

Thông tư cũng quy định về miễn tập sự đối với trường hợp có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong lĩnh vực cần tuyển tối thiểu là 12 tháng.

Kể từ ngày 15/2/2013 thông tư này chính thức được áp dụng và có hiệu lực pháp luật, sửa đổi thông tư 130/2005/TT-BNV và thay thế các Thông tư: 10/2004/TT-BNV, 04/2007/TT-BNV, 02/2008/TT-BNV.

Luật giaGiang Quyết