Bạn đã bao giờ băn khoăn những từ phức tạp như chronograph hay tourbillon nghĩa là gì chưa?

15 thuat ngu nguoi choi dong ho can biet - Anh 1

15 thuat ngu nguoi choi dong ho can biet - Anh 2

Nguồn: ndh.vn