Sau 15 ngày thực hiện, vòng eo của tôi đã giảm được 8 cm. Tôi cũng giảm được 5 kg trọng lượng cơ thể nữa.