GD&TĐ - Chiều 24/11, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2005) và 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (2005 -2015) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

15 nam thuc hien phong trao 'Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa' - Anh 1

Dự Hội nghị có ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đánh giá cao và biểu dương những kết quả thực hiện xây dựng phong trào đời sống văn hóa mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Phong trào đã tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần tích cực cho sự phát triển tình hình chính trị của địa phương.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung - cho biết: 15 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã có nhiều thay đổi, kinh tế, văn hóa, xã hội đã có nhiều bước chuyển biến đáng tự hào, cùng với cả nước, TP Hà Nội đã khơi dậy sức mạnh của các thành phần kinh tế, khơi dậy các nguồn lực của nhân dân, sự thay đổi cả tầm vóc và quy mô đã khẳng định vai trò đô thị quan trọng của cả nước có sức hút và tác động với khu vực.

Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt 3.600 USD, Hà Nội còn 2,7% hộ nghèo. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn nêu cao quyết tâm phát triển toàn diện không chỉ công nghiệp hóa hiện đại hóa, gắn với kinh tế tri thức, kinh tế xanh, cùng với đó đời sống văn hóa nhân dân được nâng cao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết mục tiêu từ nay đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu có 88% số hộ gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, 62% số làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 72% tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa,trên 70% cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Muốn làm được điều này các địa phương trên địa bàn thành phố cần phải tiếp tục đổi mới từ tư duy đến hành động góp phần đổi mới đời sống thay đổi nếp sống tư duy của người dân.

15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành cái gốc vững chắc cho việc bồi đắp văn hóa người Hà Nội. Trong thời gian tới, TP sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận đông phong trào trong nhân dân một cách đồng bộ và hiệu quả hơn.