Để tri ân các thầy cô giáo ngày 20/11, bạn hãy thực hiện những mẫu báo tường độc đẹp lạ nhất 2016.

Mỗi tờ báo tường ngày 20/11 thường có những nét đẹp riêng, các bạn có thể chọn những phần đẹp nhất để áp dụng vào tờ báo tường của lớp mình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sao cho được các bạn lớp khác và thầy cô giáo trong trường phải ngạc nhiên về sự sáng tạo của lớp bạn.

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 1

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 2

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 3

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 4

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 5

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 6

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 7

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 8

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 9

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 10

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 11

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 12

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 13

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 14

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 15

15 mau bao tuong 20/11 DOC - DEP - LA nhat 2016 - Anh 16

Vân Anh (tổng hợp)