Bằng việc phân tích hàng trăm nghìn hồ sơ xin việc và báo cáo tiền lương, trang web đánh giá môi trường làm việc và nhân sự Glassdoor (Mỹ) đã xác định chuyên ngành trả lương cao trong 5 năm đầu sau tốt nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 1

10 ngành học có mức lương cao nhất tại Mỹ

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 2

Top 10 nước ‘ưu ái’ giáo viên với mức lương cao nhất

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 3

Tốt nghiệp trường nào nhận lương cao nhất?

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 4

Không thể chối cãi: Học đại học thì mới có việc làm

1. Khoa học máy tính

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 5

Mức lương cơ bản trung bình: 70.000 đôla Mỹ (khoảng 1,52 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống, nhà phát triển Web. Ảnh: Science Canvas.

2. Kỹ thuật điện

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 6

Mức lương cơ bản trung bình: 68.438 đôla Mỹ (khoảng 1,50 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư điện, kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm. Ảnh: WCTC.

3. Kỹ thuật cơ khí

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 7

Mức lương cơ bản trung bình: 68.000 đôla Mỹ (khoảng 1,49 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư cơ khí, kỹ sư thiết kế, kỹ sư dự án. Ảnh: Eventure.

4. Kỹ thuật hóa học

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 8

Mức lương cơ bản trung bình: 65.000 đôla Mỹ (khoảng 1,43 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư hóa học, kỹ sư quy trình, kỹ sư dự án. Ảnh: Northwestern University.

5. Kỹ thuật công nghiệp

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 9

Mức lương cơ bản trung bình: 64.381 đôla Mỹ (khoảng 1,41 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư công nghiệp, kỹ sư đảm bảo chất lượng, nhân viên lập kế hoạch sản xuất. Ảnh: With My Degree

6. Công nghệ thông tin

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 10

Mức lương cơ bản trung bình: 64.008 đôla Mỹ (khoảng 1,40 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên lập trình kiêm phân tích, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, kỹ sư hệ thống. Ảnh: RKB Official.

7. Kỹ thuật xây dựng dân dụng

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 11

Mức lương cơ bản trung bình: 61.500 đôla Mỹ (khoảng 1,35 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư xây dựng, kỹ sư kết cấu, kỹ sư công trường. Ảnh: TES.

8. Thống kê

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 12

Mức lương cơ bản trung bình: 60.000 đôla Mỹ (khoảng 1,32 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên thống kê, nhà khoa học dữ liệu. Ảnh: Datafloq.

9. Y tá

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 13

Mức lương cơ bản trung bình: 58.928 đôla Mỹ (khoảng 1,29 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: y tá trong làm việc dưới sự giám sát của bác sĩ, y tá được phép dạy nghề, y tá làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Ảnh: MDC.

10. Hệ thống thông tin quản lý

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 14

Mức lương cơ bản trung bình: 58.000 đôla Mỹ (khoảng 1,27 tỷ đồng)

Nghề nghiệp phổ biến: nhà quản trị mạng, chuyên viên phân tích kinh doanh, chuyên viên phân tích dịch vụ khách hàng. Ảnh: CSU Chico.

11. Tài chính

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 15

Mức lương cơ bản trung bình: 54.900 đôla Mỹ (khoảng 1,20 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích tài chính, kế toán, chuyên viên phân tích ngân hàng đầu tư. Ảnh: The Stoneyard.

12. Toán học

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 16

Mức lương cơ bản trung bình: 54,018 đôla Mỹ (khoảng 1,18 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: giáo viên toán học, kỹ sư phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu. Ảnh: Thejournal.

13. Kỹ thuật y sinh

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 17

Mức lương cơ bản trung bình: 52.814 đôla Mỹ (khoảng 1,16 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư y sinh, kỹ sư dịch vụ, cộng tác nghiên cứu lâm sàng. Ảnh: Emeze.

14. Kế toán

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 18

Mức lương cơ bản trung bình: 52.000 đôla Mỹ (khoảng 1,24 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: kế toán, kiểm toán, chuyên viên phân tích tài chính. Ảnh: Consultbc.

15. Kinh tế học

15 chuyen nganh duoc tra luong cao khi ra truong o My - Anh 19

Mức lương cơ bản trung bình: 52.000 đôla Mỹ (khoảng 1,24 tỷ đồng).

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên phân tích quản lý, kế toán. Ảnh: PB Works.

Theo Thanh Tâm/Vnexpress.net