Tamnhin.net - 15 cá nhân của ngành Y tế Hải Phòng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Thực hiện Quyết định số 2002/QĐ – BYT ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12.

Ngày 20/9/2016, Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 của thành phố Hải Phòng đã họp và có kết quả bình chọn cho các cá nhân trong ngành Y tế Hải Phòng.

15 ca nhan cua nganh Y te Hai Phong duoc xet chon danh hieu Thay thuoc uu tu - Anh 1

Danh sách Cán bộ được xét tặng

Qua bình chọn,15 cá nhân của ngành Y tế Hải Phòng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Trung Nguyên