Theo thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng lần đầu là 140 triệu đồng, gia hạn thì thêm 70 triệu đồng.

140 trieu dong mot to giay phep thanh lap ngan hang - Anh 1

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

Theo đó, từ 1/1/2017, với tổ chức tín dụng, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng cấp lần đầu là 140 triệu đồng và 70 triệu đồng một giấy phép cấp đổi bổ sung, gia hạn. Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 70 triệu đồng cấp lần đầu và 35 triệu đồng một giấy phép cấp đổi, bổ sung và gia hạn.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân là 200.000 đồng một giấy phép cấp lần đầu và 100.000 đồng một giấy phép cấp đổi, bổ sung, gia hạn. Lệ phí cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng là 1 triệu đồng một giấy phép.

Trong khi đó, lệ phí cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải ngân hàng là 10 triệu đồng một giấy phép cấp lần đầu và 5 triệu đồng một giấy phép cấp lại.

Kiều Vui