Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: MCF Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 14/02/2011 HNX