Phụ nữ thường rất chung tình. Nhưng đôi khi hoàn cảnh đẩy đưa. Sau đây là những trường hợp khiến chị em dễ sa ngã.