(GĐVN) Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc kỳ thi ĐH, CĐ lần 1 đã có 129 thí sinh và 2 cán bộ coi thi bị kỷ luật vì vi phạm quy chế thi…

Theo đó so với kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm trước, số thí sinh bị kỷ luật tăng 3 trường hợp, số cán bộ coi thi bị giảm 4 trường hợp. Trong số những thí sinh bị kỷ luật lần này thì khiển trach 27; cảnh cáo 6; đình chỉ 92 và 4 thí sinh đến muộn nên không được dự thi.

Kết thúc kỳ thi ĐH, CĐ lần 1 đã có 129 thí sinh và 2 cán bộ coi thi bị kỷ luật

Trong cả 3 buổi thi đợt I, toàn quốc có 129 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011 (trong đó: Khiển trách 27; cảnh cáo 6; đình chỉ 92 và 4 thí sinh đến muộn không được dự thi); có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ, giảm 4 trường hợp so với đợt I năm 2011.

Theo đánh giá chung ban đầu sau khi kết thúc kỳ thì đợt 1, đề thi có nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông, rơi chủ yếu vào lớp 12, không có sai sót về nội dung hình thức, cũng như có khả năng phân loại cao.

Nguyễn Trang