ANTĐ - Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam về số người tham gia múa dân vũ tại một địa điểm, trong cùng một thời điểm nhiều nhất