Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (CSX) sẽ chính thức giao dịch vào ngày 18/04/2012 với hình thức khớp lệnh định kỳ 2 đợt, thanh toán T+2. Thời gian của phiên giao dịch đầu tiên có khác so với bình thường và biên độ dao động giá từ 90% đến 150%.

* TTCK Campuchia giao dịch phiên đầu lúc 9 giờ 9 phút ngày 18/04

* Các loại phí giao dịch trên thị trường chứng khoán Campuchia

Ông Hong Sokhour, Giám đốc điều hành CSX

1. Giờ giao dịch: Từ 8:00 - 11:30 AM, chia làm 2 đợt:

Đợt 1: 8:00 – 9:00 AM

Đợt 2: 9:00 – 11:30 AM

Khớp lệnh định kỳ vào lúc 9h và 11h30.

2. Ngày giao dịch: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

3. Phương thức thanh toán: T+2

Phương thức thanh toán giữa CSX và các công ty thành viên là T+2.

Thời gian thanh toán là 8h30 AM.

4. Lệnh áp dụng: Lệnh giới hạn

- Lệnh đặt mua: Giá chào mua cao nhất

- Lệnh đặt bán: Giá chào bán thấp nhất

Ví dụ: Với lệnh giới hạn mua 40,000 riel có thể giao dịch tại mức 40,000 riel hay thấp hơn, còn lệnh giới hạn bán 40,000 riel có thể được giao dịch tại mức 40,000 riel hay cao hơn.

5. Hình thức đặt lệnh:

- Trực tiếp tại công ty chứng khoán

- Qua điện thoại, fax

- Qua email

Riêng hình thức giao dịch trực tuyến hiện chưa được áp dụng.

6. Giá tham chiếu

Là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Trường hợp cổ phiếu niêm yết lần đầu: Giá tham chiếu được phép dao động trong biên độ 90% - 150% giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trường hợp doanh nghiệp tăng/giảm vốn, chia cổ tức, tách/gộp cổ phiếu hoặc vào ngày giao dịch không hưởng quyền…, giá tham chiếu sẽ được hệ thống giao dịch của CSX tính tự động. Giá tham chiếu được tính nếu thấp hơn so với bước giá (tick size), sẽ được làm tròn lên bằng bước giá.

7. Biên độ dao động giá: +/- 5% giá tham chiếu

8. Đơn vị giao dịch và bước giá

Đơn vị giao dịch tối thiểu: 1 cổ phiếu.

Mức dao động giá tối thiểu dựa trên các bước giá (đơn vị tính là riel - KHR).

9. Lệnh đặt hợp lệ:

Lệnh đặt sẽ hợp lệ kể từ thời điểm đến được hệ thống giao dịch của CSX đến thời điểm được khớp trong phiên giao dịch.

10. Sửa hoặc hủy lệnh đã đặt

Chỉ có thể sửa hoặc hủy lệnh đã đặt khi lệnh này chưa khớp.

11. Nguyên tắc khớp lệnh

Tất cả giao dịch sẽ khớp theo thứ tự ưu tiên như sau:

i. Ưu tiên về giá

- Bán: Lệnh bán có giá thấp hơn được ưu tiên khớp trước

- Mua: Lệnh mua có giá cao hơn được ưu tiên khớp trước

ii. Ưu tiên về thời gian

Trong trường hợp các lệnh mua/bán có cùng giá, thì lệnh nào được nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được khớp trước.

12. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Doanh nghiệp duy nhất niêm yết và giao dịch cổ phiếu trong ngày khai trương là Công ty Cấp thoát nước Phnom Penh (PPWSA) với giá tham chiếu 6,300 riel/cp, biên độ giao động giá từ 90-150% so với giá tham chiếu.

Được biết, đợt IPO vừa qua, PPWSA huy động được khoảng 21 triệu USD; giá IPO là 6,300 riel/cp, gần bằng mức cao nhất trong phạm vi giá đặt mua từ 4,050 - 6,350 riel/cp.

Doanh nghiệp duy nhất niêm yết và giao dịch cổ phiếu trong ngày khai trương là Công ty Cấp thoát nước Phnom Penh (PPWSA) với giá tham chiếu 6,300 riel/cp, biên độ giao động giá từ 90-150% so với giá tham chiếu.

Được biết, đợt IPO vừa qua, PPWSA huy động được khoảng 21 triệu USD; giá IPO là 6,300 riel/cp, gần bằng mức cao nhất trong phạm vi giá đặt mua từ 4,050 - 6,350 riel/cp.