Bà San cũng là người sang Trung Quốc tìm con. Khi đã tìm được con gái, bà được thông gia cho bán hàng tại một quán cháo để nuôi đứa cháu ngoại 14 tuổi. Gặp ông Hà sang TQ tìm con, bà San thuê xe chở ông đến nhà con gái lớn, người mà bà San đã "bố trí" ở gần đó.