VNL, SRF, VPH, MHC, NHP, PCN, L35, DIC, TNA, VSC, PPS và VNS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

12 doanh nghiep chot danh sach tra co tuc - Anh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NHP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

VNL, SRF, VPH, MHC, NHP, PCN, L35, DIC, TNA, VSC, PPS và VNS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2016.

* Ngày 2/11/2016, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016.

* Ngày 31/10/2016, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016.

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần MHC (mã MHC-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016.

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP (mã NHP-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 1,89%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 189 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016.

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc (mã PCN-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016.

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2016.

* Ngày 29/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2016.

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2016.

* Ngày 11/11/2016, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016.

* Ngày 10/11/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016.

* Ngày 8/11/2016, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016.

Hà Anh