Bạch Dương muốn mua cả đời sung sướng, trong khi Xử Nữ muốn dùng tiền để mua chai... thuốc hối tiếc.

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 1

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 2

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 3

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 5

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 6

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 7

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 9

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 10

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 11

12 cung hoang dao thanh ty phu se mua gi - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)