Sư Tử uống nước cầm hơi. Bò Cạp dù có chết đói cũng cố tỏ vẻ oai hùng như không có chuyện gì xảy ra.

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 1

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 2

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 3

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 5

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 6

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 7

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 9

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 10

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 11

12 chom sao lam gi khi ngheo rot mung toi - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)