Muốn dạy con nhìn nhận vấn đề theo cách tích cực, bố mẹ cũng cần thay đổi cách nói. Khi bố mẹ có cách nói tích cực, có thể khiến con cảm thấy được tôn trọng và có động lực để làm theo.

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 1

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 2

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 3

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 4

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 5

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 6

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 7

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 8

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 9

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 10

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 11

12 cach noi tich cuc voi con bo me nen biet - Anh 12

Theo PNVN