Chỉ là tham khảo cho vui thôi nhé, mọi việc là do chính bạn quyết định!

(Hayta)