Việc chụp ảnh bằng điện thoại đã trở nên rất phổ biến nhất là với các bạn trẻ vì tính tiện dụng của nó.