Bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 11 tháng ước là 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Thông tin trên Bộ Tài chính công bố ngày 2/12.

Theo Bộ Tài chính, 11 tháng năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, bằng 87,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

11 thang, boi chi ngan sach hon 167 nghin ty dong - Anh 1

11 tháng, thu NSNN đạt 911,2 nghìn tỷ đồng (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trong đó, thu nội địa đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015; thu từ dầu thô ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm, bằng 90,1% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Chi NSNN 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 173,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14,1% cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Về huy động vốn, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước tính đến ngày 23/11/2016 đạt 274.594 tỷ đồng bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Hương Thủy