TT - Theo Tân Hoa xã, ngày 27-5 Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã xác nhận 11/12 đảng chính trị ở nước này đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử quốc hội tổ chức ngày 27-7. Các chính đảng lớn được NEC chấp nhận hồ sơ tham gia tổng tuyển cử bao gồm Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng NRP do hoàng thân Norodom Ranariddh giữ chức chủ tịch, đảng đối lập Sam Rainsy (SRP) và Đảng Nhân quyền.