Đó là con số mà Bộ Xây dựng cho biết nhiệt điện than sẽ thải ra môi trường vào năm 2020, nó sẽ tạo ra áp lực lớn về môi trường.

109 trieu tan tro xi nhiet dien than thai ra moi truong - Anh 1

Thông tin từ Bộ Xây dựng ngày 23-11, cơ quan này vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay lượng tro xỉ, thạch cao được xử lý và đưa vào sử dụng chỉ chiếm hơn 30% so với tổng lượng thải ra hằng năm của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất. Với việc sử dụng này đã gây áp lực rất lớn về bãi chứa và vấn đề bảo vệ môi trường.

Cũng theo Bộ Xây dựng, từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ - TTg về một số giải pháp xử lý tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, tuy nhiên thực tế lượng tro, xỉ, thạch cao thải ra trong quá trình sản xuất của các nhà máy này còn rất hạn chế.

Theo số liệu điều tra thực tế mới nhất của Bộ Xây dựng, đến nay lượng tro, xỉ, thạch cao được xử lý và tiêu thụ chỉ chiếm khoảng 5 triệu tấn, tương đương trên 30% tổng khối lượng tro xỉ, thạch cao thải ra của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất hằng năm.

Riêng lượng tro xỉ tích lũy của các nhà máy nhiệt điện than trong năm 2016 khoảng 23 triệu tấn, dự kiến đến năm 2020 con số này sẽ khoảng 109 triệu tấn. Điều này tạo ra áp lực rất lớn trong vấn đề bảo vệ môi trường và diện tích của các bãi chứa tro xỉ, thạch cao được thải ra trong quá trình sản xuất.

Để khắc phục, Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành, địa phương và tập đoàn, tổng công ty có liên quan tiếp thu, giải trình và tổng hợp vào dự thảo đề án để trình Thủ tướng Chính phủ.