SGTT - Ngày 9.8, vụ Giáo dục đại học, bộ Giáo dục và đào tạo cho biết những thí sinh không trúng tuyển NV1 nhưng có điểm thi từ điểm sàn trở lên được quyền đăng ký xét tuyển NV2, 3 vào trường phù hợp. Hạn nộp hồ sơ tham gia xét tuyển NV2 là từ 25.8 – 10.9.