Đơn vị thi công cho biết, mỗi ngày họ cắt tỉa được từ 6-10 cây xanh, dự kiến việc cắt tỉa 106 cây xanh trên đường Kim Mã mất khoảng 20 ngày...

Quang Chương - Hưng Phúc