(Dân Việt) - Cút là một loại gia cầm mà thị trường vẫn cần, cả thịt và trứng cút đều được người tiêu dùng ưa chuộng.