(Dân Việt) - Mùa này, khắp nơi thu hoạch sắn. Sắn mang về mà không kịp xát, phơi thì sẽ có nguy cơ bị chảy nhựa.?Sắn mà chảy nhựa thì coi như bỏ đi, cho lợn ăn nó cũng chê!