TT - Đây là phong trào do Đoàn Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng phát động nhằm hướng sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên trong trường với biển đảo quê hương. Ngoài viết thư, các bạn còn có thể gửi kèm những món quà nhỏ như ảnh, hạc giấy, tranh vẽ...