Th. Hà

100 ty dong thuc hien Chuong trinh SEQAP trong truong hoc - Anh 1

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Sở GD-ĐT tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (gọi tắt là SEQAP) giai đoạn 2010 - 2016. Chương trình SEQAP được triển khai tại 48 trường tiểu học thuộc 8 huyện miền núi của tỉnh với mục tiêu trọng tâm là chuyển các trường sang dạy học cả ngày, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng giáo dục.

Qua 6 năm thực hiện, đến năm học 2015-2016, cả 48 trường đã chuyển sang dạy học cả ngày với số tiết dạy từ 30 đến 35 tiết mỗi tuần. Chương trình đã hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho hơn 18 nghìn giáo viên, cán bộ quản lý các trường trong và ngoài SEQAP. Chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp, giảm số học sinh bỏ học, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục toàn diện. Tổng kinh phí hỗ trợ trong giai đoạn 2010 - 2016 hơn 100 tỷ đồng.