ND - Ngày 27-11, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) tổ chức sơ kết công tác phối hợp thông tin.

Góp phần bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, dân trí và bảo vệ Tổ quốc, VNPT đã hỗ trợ, tiếp tục duy trì,bảo đảm kết nối các tổng đài cấp 1 của mạng thông tin quân sự ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh với mạng viễn thông của VNPT; phối hợp và tạo điều kiện cho các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng khảo sát thực trạng mạng lưới tại các đơn vị của VNPT để lập phương án động viên quốc phòng; hỗ trợ thiết bị viễn thông giúp ngành thông tin quân sự nâng cao năng lực mạng lưới, tiếp cận công nghệ mới. Bộ Tư lệnh Thông tin và VNPT thường xuyên trao đổi hợp tác về huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thông tin quân sự. Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc và VNPT đã triển khai mạng thông tin cố định cho hầu hết các đồn biên phòng thuộc các tỉnh biên giới, hải đảo; hoàn thành chỉ tiêu 100% số xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn có điện thoại. Hằng năm, VNPT tham gia phục vụ các đợt diễn tập, đáp ứng các yêu cầu phục vụ an ninh, quốc phòng, tìm kiếm, cứu nạn... Đã tích cực giúp đỡ các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, ngăn ngừa, phòng, chống các hành vi lợi dụng mạng lưới và dịch vụ viễn thông để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. VNPT các tỉnh, thành phố luôn là lực lượng nòng cốt bảo đảm thông tin cho các khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen tặng ba tập thể và năm cá nhân của VNPT có nhiều thành tích trong phối hợp công tác thông tin.