Những lao động nữ di cư tại chợ Long Biên, Hà Nội vừa được khám sức khỏe, phát thuốc, tư vấn việc làm và pháp luật miễn phí. Lao động nữ di cư có rất ít cơ hội tiếp cận các chế độ phúc lợi xã hội dịch vụ y tế.

Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT (một tổ chức phi chính phủ) vừa tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, phát thuốc, tư vấn việc làm và pháp luật miễn phí cho trên 100 lao động nữ di cư tại chợ Long Biên, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động của dự án “Chúng tôi là phụ nữ - Trao quyền cho phụ nữ di cư tại Việt Nam - Cách tiếp cận dựa trên cơ sở quyền” nhằm tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ di cư đối với các chế độ phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế, cơ hội việc làm và đảm bảo bình đẳng giới.

Chị em phụ nữ di cư ở chợ Long Biên hầu như không tham gia các tổ chức đoàn thể, ít có cơ hội khám bệnh định kỳ.

Người di cư không tham gia các tổ chức đoàn thể, ít tiếp cận được tới hệ thống bảo hiểm nên phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất việc làm, thu nhập thấp và không ổn định, nguy cơ đối với các tệ nạn xã hội, dễ trở thành nạn nhân của bạo hành, xâm hại tình dục, buôn bán người…

Đặc biệt tỷ lệ phụ nữ tham gia vào thị trường lao động cao (hơn 40%) nhưng thu nhập của phụ nữ lại thấp hơn nam giới. Lao động nữ di cư có rất ít cơ hội tiếp cận các chế độ phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế…

Hoạt động khám bệnh, tư vấn pháp luật miễn phí nhằm giúp chị em phụ nữ có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế giúp họ phát hiện bệnh sớm và tránh sa chân vào cạm bẫy