Sáng 15/11, trước khi bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII.

100% kien nghi cua cu tri da duoc tiep thu giai quyet, tra loi bang van ban - Anh 1

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Từ sau kỳ họp thứ 10 đến kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII, 63 đoàn đại biểu QH đã tổ chức 823 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 2.613 kiến nghị của cử tri gửi đến QH.

Sau khi phân loại, xử lý, còn 914 kiến nghị , trong đó có 49 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan của QH, 856 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND Tối cao và 5 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó tập trung chủ yếu vào 8 nhóm vấn đề chính là: nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải quyết việc làm và an sinh xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế; kế hoạch, đầu tư, tài chính và ngân sách; sản xuất, kinh doanh, quản lý thị trường; giao thông vận tải, quản lý xây dựng; tài nguyên và môi trường; xây dựng Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp…

Toàn bộ 914 kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu giải quyết và tính đến hết ngày 30/9/2016 đã có đầy đủ 914 văn bản trả lời trả lời gửi đến các cử tri đúng quy định (đạt tỷ lệ 100%).

Báo cáo cũng nêu bật đánh giá về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế đối với các cơ quan của QH, chính phủ, các bộ, ngành...

Trên cơ sở đó, UBTVQH kiến nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cần quan tâm xem xét, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, lấy đó làm cơ sở, căn cứ xây dựng luật, pháp lệnh cũng như nội dung, chương trình giám sát; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; Tích cực đổi mới các hình thức giám sát, tăng cường hiệu quả và chất lượng của các hoạt động giám sát, sau giám sát. Trong đó, đặc biệt quan tâm giám sát các nội dung có liên quan đến 2 lĩnh vực mà đông đảo cử tri quan tâm, kiến nghị qua nhiều kỳ họp là: giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách và việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh

Chính phủ, các bộ, ngành cần quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng việc giải quyết; xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của bộ trưởng, trưởng ngành; Rà soát, bổ sung 75 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng cử tri phản ánh còn chưa chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu tính khả thi dẫn đến chưa bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, Chính phủ cần quan tâm để sớm ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó xác định rõ sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; có hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, để cử tri kiến nghị bức xúc, kéo dài qua nhiều kỳ họp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm 142 kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể giải quyết dứt điểm 142 kiến nghị tồn đọng này. Trong đó, đặc biệt quan tâm giải quyết bốn vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm, đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp QH. Đó là: Tính ổn định của các phương án tổ chức thi tốt nghiệp PTTH và xét tuyển vào ĐH, CĐ; Vi phạm pháp luật và các biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp; Xây dựng thương hiệu nông sản, thực phẩm hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, có chính sách đột phá trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Quản lý và xử lý các sai phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản, chặt phá rừng trái phép.

100% kien nghi cua cu tri da duoc tiep thu giai quyet, tra loi bang van ban - Anh 2

Cần chú trọng việc xử lý, giải quyết các kiến nghị cử tri

Chiều 5/10, Phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV diễn ra với nội dung về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Bảo Hân