Chiều 18/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

100% huyen, thi thuc hien tot Tong dieu tra nong nghiep, nong thon - Anh 1

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì buổi làm việc

Ngày 31/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1225/QĐ- Ttg về tổ chức Tổng kết điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cả nước từ thời điểm 01/07/2016.

Cuộc Tổng điều tra năm 2016 thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản và nông thôn nhằm đáp ứng các mục tiêu như: Xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu; biên soạn các chỉ tiêu KT- XH phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi và xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển v.v.

Năm 2016, BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền bám sát vào hướng dẫn, phương án Tổng điều tra và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai công tác tổng điều tra tại đơn vị. Đã có 100% các huyện, thành, thị thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo sơ bộ, báo cáo tiến độ triển khai Tổng điều tra đúng thời gian và biểu mẫu quy định.

100% huyen, thi thuc hien tot Tong dieu tra nong nghiep, nong thon - Anh 2

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho rằng: Công tác tuyên truyền góp phần rất lớn trong những kết quả của Tổng điều tra

Tính đến ngày 1/7/2016, tổng số hộ nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh có 693.991 hộ, trong đó ở khu vực nông thôn là 668.214 hộ. Cơ cấu ngành nghề ở khu vực nông thôn có sự thay đổi nhanh theo hướng tích cực. Tỷ trọng hộ công nghiệp và xây dựng tăng từ 6,4% lên 10,6%; Tỷ trọng hộ dịch vụ tăng từ 14,5% lên 15,7%.

100% huyen, thi thuc hien tot Tong dieu tra nong nghiep, nong thon - Anh 3

Làm rau trong nhà lưới ở xã Hưng Đông, TP Vinh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đánh giá cao kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, đặc biệt là cơ quan thường trực đã thực hiện rất nghiêm túc, đảm bảo thời gian, hoạt động đúng quy định, đạt mục đích yêu cầu của Tổng điều tra.

Các thành viên BCĐ và tổ giúp việc bám sát địa bàn, có trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị Cục Thống kê xem xét, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh, chuẩn bị cho hội nghị Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016./.

Phú Hương