Tối 11/10 tại cung văn hóa Việt Xô - Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chủ trì Lễ Phát động phong trào thi đua yêu nước trong giới doanh nghiệp, doanh nhân.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 1

Thông điệp mà cộng đồng doanh nghiệp nhận được là Thủ tướng sẽ quyết liệt, Chính phủ sẽ đồng hành và Doanh nghiệp phải tiến lên. Đó cũng là mệnh lệnh của Thủ tướng đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Chí Cường

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 2

Tiếp theo thông điệp Xây dựng một Chính phủ liêm chính, quyết tâm hành động, một chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hôm nay, Thủ tướng, thay mặt Đảng và Nhà nước, lại thắp sáng Ngày Doanh nhân bằng khẩu hiệu “Liên kết doanh nhân Việt. Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo”.

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ ngành, địa phương thực hiện “3 đồng hành và 5 hỗ trợ” với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị với Chính phủ: nếu doanh nghiệp có thể tạo 10 việc làm đàng hoàng thì cấp xã nên ghi nhận, tạo 100 việc làm huyện sẽ tôn vinh, 1000 việc làm, tỉnh tôn vinh, ghi nhận, 1 vạn việc làm đàng hoàng Chính phủ tôn vinh họ là Dũng sỹ, Anh hùng… Tất nhiên là với điều kiện doanh nghiệp phải thực hiện tốt cả 4 nhiệm vụ mà Thủ tướng đã giao.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 3

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 4

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 5

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 6

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 7

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 8

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 9

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 10

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 11

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 12

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 13

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 14

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 15

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 16

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 17

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 18

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 19

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 20

.

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 21

Ảnh: Chí Cường

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 22

Ảnh: Chí Cường

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 23

Tôn vinh 18 doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc năm 2016

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 24

Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2016: Cơ hội cho doanh nhân làm khác

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 25

Doanh nhân Huỳnh Kim Lập - Chủ tịch Thiên Tân Group nhận Cúp Thánh Gióng

100 doanh nhan tieu bieu 2016 nhan cup Thanh Giong - Anh 26

Ấn tượng khoảnh khắc 100 doanh nhân tiêu biểu 2016 nhận cúp Thánh Gióng

Chí Cường