Hội họa luôn là một thế giới đầy mê hoặc và cuốn sách “100 bức tranh nổi tiếng thế giới” càng minh chứng cho điều đó, khi nó đã giúp cho độc giả hiểu hơn về 100 bức tranh nổi tiếng thế giới, những bức tranh mà sức cuốn hút của nó đã trải qua hàng trăm năm, bao người yêu hội họa thế giới vẫn không ngớt lời ca ngợi.