(NDHMoney) Đã đến lúc thích hợp để “rước nàng về dinh”? Vậy đừng ngạc nhiên nếu nàng đem chuyện cầu hôn để kể cho bạn bè và cả những người lạ mặt biết. Hãy lựa chọn và cân nhắc kỹ để biến nó thành một kỷ niệm đặc biệt.