(Zing) - Chiếc iPad mới là một sản phẩm hấp dẫn với màn hình Retina tuyệt đẹp, camera cải tiến đáng kể, tuy nhiên nhược điểm của nó là thiết kế cũ kỹ và máy bị nóng khi chạy các ứng dụng.