Trang Forbes mới công bố danh sách tỷ phú giàu nhất Mỹ năm 2016, theo đó đứng đầu vẫn là Bill Gates. Ông chủ Facebook tăng hạng từ thứ 7 năm 2016 lên thứ 4 năm nay.

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 1

1. Bill Gates

Tài sản ròng: 81 tỷ USD
Nguồn tài sản: Microsoft

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 2

2. Jeff Bezos

Tài sản ròng: 67 tỷ USD
Nguồn tài sản: Amazon.com

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 3

3. Warren Buffet

Tài sản ròng: 65,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Quỹ đầu tư Berkshire Hathaway

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 4

4. Mark Zuckerberg

Tài sản ròng: 55,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Facebook

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 5

5. Larry Ellison

Tài sản ròng: 49,3 tỷ USD
Nguồn tài sản: Oracle

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 6

6. Michael Bloomberg

Tài sản ròng: 45 tỷ USD
Nguồn tài sản: Bloomberg LP

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 7

7. Charles Koch

Tài sản ròng: 42 tỷ USD
Nguồn tài sản: Koch Industrie

s

, đa ngành nghề

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 8

7. David Koch

Tài sản ròng: 42 tỷ USD
Nguồn tài sản: Koch Industries

, đa ngành nghề

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 9

9. Larry Page

Tài sản ròng: 38,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Google

10 ty phu giau nhat nuoc My nam 2016 - Anh 10

10. Sergey Brin

Tài sản ròng: 37,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Google

Hoài Thu