24H.COM.VN - Mới 10 tuổi nhưng Nujood Ali ở Yemen đã trải qua một đời chồng. Cô bé được sắp xếp để lấy một người đàn ông gấp ba lần tuổi em và thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ.