Facebook là một trong những mạng xã hội có thành viên tham gia lớn nhất thế giới, nơi mà tất cả mọi người có thể chia sẻ mọi thứ mà không bị hạn chế về thời gian, không gian và khoảng cách địa lý.