Bạn có thể thực hiện những thí nghiệm hay, kỳ diệu làm lại đơn giản ngay tại nhà để mọi người cùng chứng kiến.

Video: 10 thí nghiệm hay, kỳ diện khiến người xem thích thú:

Nguồn video: YouTube/Curiosity.