Những chuyên gia hàng đầu của Viện bảo tàng khoa học đã tổng kết và chọn ra một danh mục bao gồm 10 thành tựu khoa học quan trọng nhất đối với đời sống và phát triển của nhân loại trong 1 thế kỷ qua. Dựa trên sự bình chọn và những tiêu chí khai sáng cho những ngành khoa học đặc thù, 10 phát minh gắn liền với những thành tựu khoa học nổi bật nhất. Đây là hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Viện bảo tàng khoa học trở thành viện độc lập tách khỏi Viện bảo tàng Victoria và Albert danh giá nhất nước Anh.