(VEN) - Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 10/2011, ước tính xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt khoảng 8,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 9, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 2011 của cả nước lên 78,03 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10/2011, cả nước cũng đã nhập khẩu khoảng 9,1 tỷ USD giá trị hàng hóa, giảm 3,7% so với tháng 9, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2011 lên 86,42 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2010.

So sánh cán cân thương mại 10 tháng qua cho thấy, cả nước đã nhập siêu khoảng 8,4 tỷ USD, chỉ bằng khoảng 10,8% tổng kim ngạch xuất khẩu./.

PV