Trong năm 2011, THPCM có 96.206 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động hơn 2,3 triệu người.

Ảnh minh họa.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng của năm 2011, trên địa bàn thành phố đã có thêm 20.413 doanh nghiệp mới được cấp giấy phép thành lập (tăng 0,24% so với cùng kỳ năm trước), với tổng số vốn đăng ký là 133.502 tỷ đồng.

Trong 10 tháng qua, các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã đạt giá trị sản xuất công nghiệp 283.336 tỷ đồng (tăng 14,3% cùng kỳ năm trước); tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 285.305 tỷ đồng (tăng 22,6%).

Khu vực kinh tế tư nhân cũng đã xuất khẩu một lượng hàng hóa đạt trên 6,37 tỷ USD.

Nguồn Vietnam+